Kalibrácia teodolitu

Teodolit je geodetický optický prístroj na meranie a vytyčovanie uhlov ľubovoľnej veľkosti s vysokou presnosťou. Jeho konštrukcia je oproti nivelačnému prístroju oveľa zložitejšia, a preto by mal servisné zásahy a kalibráciu vykonávať skúsený servisný technik.

Samotnej kalibrácii predchádza kontrola mechanických častí prístroja, ktoré majú priamy vplyv na presnosť meraných uhlov. Predmetom kalibrácie je odstránenie tzv. osových chýb teodolitu (kolimačnej, chyby vertikálnej osi a osi libely), indexovej chyby a nastavenie optickej olovnice. Dôležité je zvoliť správny postup rektifikácie, pretože chyby sú navzájom závislé (pri záverečnej kontrole môžeme zistiť, že sa niektorá objaví aj napriek tomu, že už bola odstránená).

Kalibrácia teodolitu zahŕňa:

  • overenie funkčnosti a opotrebovania mechanických častí prístroja, vyčistenie, v prípade potreby premazanie
  • kontrola a nastavenie hlavných osových podmienok teodolitu (rektifikácia alidádovej a kruhovej libely, určenie a odstránenie kolimačnej chyby a chyby horizontálnej osi)
  • určenie a odstránenie indexovej chyby
  • kontrola polohy nitkového kríža (pootočenie od správnej polohy)
  • vypracovanie servisnej správy


Kontaktujte nás

Meno
E-mail
Predmet
Text
www.merajpresne.sk © 2013 Všetky práva vyhradené. Programming: Počítačové kurzy a školenia IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.