Servis a kalibrácia nivelačných prístrojov, totálnych staníc, teodolitov, stavebných laserov

Naša firma sa sústreďuje na kalibráciu meracích zariadení používaných v stavebníctve (nivelačný prístroj - optický aj digitálny, mechanický a elektronický teodolit, totálna stanica, rotačný laser, čiarový a bodový laser,...). Pred samotnou rektifikáciou prístroja skontrolujeme mieru jeho opotrebovania a overíme spoľahlivosť jeho používania. Ak je prístroj poškodený alebo z iného dôvodu nespôsobilý na meranie, informujeme majiteľa o možnostiach jeho opravy a ich nákladoch. V prípade, že zákazník nesúhlasí s cenou opravy, ktorá bola navrhnutá na základe obhliadky, prístroj uvedieme do stavu, v akom bol do servisu doručený a vrátime majiteľovi. Zákazník za diagnostikovanie chyby neplatí! Zároveň si zákazník môže vybrať a zakúpiť nové meracie zariadenie z našej ponuky, ku ktorému získa 1x kontrolu a kalibráciu prístroja do 13 mesiacov od zakúpenia zdarma. Nastavenie prístroja pred predajom je samozrejmosť!

Vyberte si z ponuky našich služieb o akú máte záujem z menu vľavo a dozviete sa, čo daný servisný úkon zahŕňa. Cenník jednotlivých úkonov nájdete v hlavnom menu alebo tu.Kontaktujte nás

Meno
E-mail
Predmet
Text
www.merajpresne.sk © 2013 Všetky práva vyhradené. Programming: Počítačové kurzy a školenia IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.