Kalibrácia nivelačného prístroja

Zdarma kalibrujeme nivelačné prístroje a ostatné meracie zariadenia zakúpené u nás (1 kalibrácia do 14 mesiacov od zakúpenia). Zákazníkom navyše poskytujeme aj ďalšie výrazné zľavy pri opakovanom využívaní našich servisných služieb.

Nivelačný prístroj (nivelák) je optické zariadenie slúžiace na meranie, prenášanie a vytyčovanie výšok. Aby sa nivelačným prístrojom mohlo presne merať, musí vyhovovať tzv. osovým podmienkam.

Hlavná osová podmienka vyplýva z požiadavky, že po približnom urovnaní prístroja podľa kruhovej libely musí byť zámera presne vodorovná. V ďalekohľadoch súčasných nivelačných prístrojov je umiestnený konštrukčný prvok tzv. kompenzátor, ktorý samočinne nastavuje zámeru do vodorovnej polohy. Pracovný rozsah kompenzátora je veľmi malý (niekoľko minút).

Kolmosť vertikálnej osi nivelačného prístroja a dotykovej roviny kruhovej libely v jej vrchole jevedľajšou osovou podmienkou. Urovnaním kruhovej libely uvádzame prístroj do polohy, kedy je kompenzátor vo svojom pracovnom rozsahu a možno ním merať.

Správna poloha nitkového kríža, rektifikácia kruhovej libely a správna funkčnosť kompenzátora sú kľúčové podmienky pre získanie spoľahlivých výsledkov merania, a preto ich treba pravidelne (minimálne 1 krát ročne) kontrolovať a kalibrovať.

Kalibrácia nivelačného prístroja zahŕňa:

  • overenie funkčnosti a miery opotrebovania mechanických častí prístroja, vyčistenie,v prípade potreby premazanie
  • kontrola kompenzátora
  • kontrola a nastavenie kolmosti dotykovej roviny kruhovej libely a vertikálnej osi prístroja (rektifikácia kruhovej libely)
  • kontrola a nastavenie správnej polohy nitkového kríža (vodorovnosť horizontálneho vlákna) – nutné iba pri niektorých nivelačných prístrojoch
  • nastavenie hlavnej osovej podmienky nivelačného prístroja (zámerná os ďalekohľadu a vodorovné vlákno zámerného kríža musia ležať v spoločnej horizontálnej rovine)
  • vypracovanie servisnej správy


Kontaktujte nás

Meno
E-mail
Predmet
Text
www.merajpresne.sk © 2013 Všetky práva vyhradené. Programming: Počítačové kurzy a školenia IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.