Kalibrácia podľa ISO noriem

Naša firma tiež vykonáva skúšky stavebných a geodtických meracích zariadení podľa noriem STN ISO 17123. Cieľom týchto skúšok je najmä overenie presnosti a vhodnosti jednotlivých prístrojov pre príslušnú úlohu a splnenie požiadaviek iných noriem. Merania vykonávame pomocou stupníc na vlastných základniciach a sústavy optických kolimátorov rovnomerne rozmiestnených po laboratóriu. Bližšie informácie poskytneme telefonicky na t. č. 0917 269 003

Kontaktujte nás

Meno
E-mail
Predmet
Text
www.merajpresne.sk © 2013 Všetky práva vyhradené. Programming: Počítačové kurzy a školenia IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.